AKTUALNOŚCI


Witamy na stronie drużyny MilSim'owej

Drużyna Szturmowa Piraci
"Why do the Pirates cover one eye?
To give the enemy some chance" 


ARMA 3 - DS PIRACI I PRZYJACIELE W GRZE
Zapraszamy operatorów i byłych operatorów DS Piraci jak i wszystkich przyjaciół drużyny DS Piraci, do przyłączenia się w organizowanych przez nas misji w symulatorze Arma 3.
Info
http://www.dspiraci.fora.pl/arma-3-dsp,93/?sid=28928cfe10858473e98a4c35c1f220e9

 

MILSIM 12h "OPERACJA BLADY ŚWIT"
Data: 20 marzec 2016 (niedziela)
Lokalizacja: Bukowno, k. Dąbrowy Górniczej
Odprawa: 3:00
Start: 4:00
Koniec: 16:00
Organizator: Milo i Poni [DS Piraci]
Info o wydarzeniu
Info na WMASG
Info na WMASG w zakładce Imprezy
AAR z wydarzenia


AGENDA 
Rozkazy operacyjne: zostaną przekazane dowódcy strony na odprawie a mechanika gry drogą mailową
Charakter zadań: rozpoznawczo – dywersyjne, eskorta bądź eliminacja VIPa
Planowana liczba uczestników: do 40 osób
Strony konfliktu: 2
Opłata: brak

WYKONANIE ROZKAZÓW OPERACYJNYCH - CONOPS
1. Zgodnie z dostarczonymi przez organizatora zadaniami, regulaminem gry i zdrowym rozsądkiem.
2. Okreslenie sposobów i czasu wykonania powierzonych zadań w przeważającej mierze leży w gestii uczestników.

TŁO KONFLIKTU
Bukowno i Trzebinia tworzyły niegdyś wspólne państwo Bukowno. Podział granic i wyodrębnienie państwa – Trzebinia, miało miejsce w 2009 roku. Nastroje geopolityczne między tymi krajami wciąż się zaostrzały i tak od 2014 roku trwa między nimi regularny konflikt zbrojny. Oba państwa rywalizują ze sobą chcąc zawiązać koalicję z innym państwem z tego regionu – Sławkowem. „Tajna Agencja Bezpieczeństwa Sławkowa „TABS“ próbuje dociec, który z krajów objętych konfliktem zatruwa wodę w rzece Sztoła, płynącej wzdłuż granicy między Bukownem i Trzebinią, zasilając zbiornik wody pitnej leżący na terytorium Sławkowa. TABS wysłał ekspedycję naukową w pas przygraniczny, której zadaniem jest ustalenie przyczyn zanieczyszczenia.

STRONY KONFLIKTU
Państwo Bukowno - Jednostka Straży Granicznej „BUK“
Prowadzą działąnia patrolowe i dokonują dyslkokacji wyrzutni rakiet SCUD w przygranicznym regionie zagrażając ostrzałem miast państwa Trzebinia.

Państwo Trzebinia – Jednostka Specjalna „TYGRYS“
Infiltrują teren państwa Bukowno w celu rozpoznania ruchów wojsk przeciwnika oraz dokonują akcji sabotażowych. 

Tajna Agencja Bezpieczeństwa "TABS"
Prowadzą badania i przygotowują raporty

REKRUTACJA "SEZON 2016"
Informacje dostępne na stronie:
http://dspiraci.fora.pl/
podstawowe wymagania:
:.wiek +20
:.wysoka frekwencja
:.wysokie zaangażowanie
szczegóły na naszym FORUM
http://www.dspiraci.fora.pl/zasady-airsoftowe-prawo-asg,6/